Školení řidičů

Školení pro skupiny C, C+E, D, D+E

Naše autoškola získala od MDČR prostřednictvím KÚ HK akreditaci a oprávnění provádět školení řidičů z povolání.
Školení řidičů provádíme na základě požadavku a to jak v našich učebnách, tak i v prostorách žadatelů. Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů je nutno v souladu se zákonem provádět v určených prostorách školícího střediska.

Školení pro skupiny C, C+E, D, D+E

  • pravidelné školení jednou ročně 7 hodin nebo od 1. srpna 2011 jednou za pět let 35 hodin

Vstupní školení(získání nového profesního průkazu způsobilosti řidiče)

  • 140 – 280 hodin pro řidiče, kteří získali ŘOP sk. D po 10. 9. 2008
  • 140 – 280 hodin pro řidiče, kteří získali ŘOP sk. C po 10. 9. 2009
  • školení pro získání nového profesního průkazu v rozsahu 35 hodin pro řidiče, kteří vlastní ŘOP sk. C a D před těmito datumy

školení pro skupiny B (referenti)

  • řidiči, kteří mají v zaměstnání k dispozici motorové vozidlo

Zájemci o školení řidičů se musí hlásit nejméně týden před termínem konání.