Kurzy pro skupinu C

Opravňuje k řízení nákladního automobilu

Kurz je určen pro žadatele od 21 let věku a žadatel musí být držitelem skupiny B.

Opravňuje k řízení:

  • opravňuje k řízení motorových vozidel, s výjimkou vozidel uvedených pod písm. D, jejichž maximální přípustná hmotnost převyšuje 3500 kg, k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg. Výcvik na tuto skupinu řidičského oprávnění lze provádět pouze u držitelů řidičského oprávnění na skupinu B.