Kurzy pro skupinu B

Opravňuje k řízení osobního automobilu

Kurz je určen pro žadatele od 18 let věku (18 let, nejpozději den před závěrečnou zkouškou). Praktickou výuku provádíme moderními automobily Škoda FABIA a naši klienti mají možnost vyzkoušení si řízení motorového vozidla s automatickou převodovkou.
Výcvik na vozidle s automatickou převodovkou je nabízen handicapovaným spoluobčanům, kteří mají zájem o řidičské oprávnění.

Doba trvání kurzu je přibližně 6 až 8 týdnů nebo dle dohody. Základní cena kurzu je 19 400 Kč. Studentům nabízíme po předložení studentského průkazu SLEVU v hodnotě 1 400 Kč (18 000 Kč).

POZOR! Ztráta průkazky žáka 1 000 Kč.

Opravňuje k řízení:

  • motorových vozidel, s výjimkou vozidel výše uvedených (pod AM, A1, A), jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg a s nejvýše 8 místy k sezení, kromě místa řidiče, k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 750 kg.
  • traktorů a pracovních strojů samojízdných, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg
  • jízdních souprav složených z motorového vozidla podle písm. a) nebo b) a přípojného vozidla, pokud maximální přípustná hmotnost soupravy nepřevyšuje 3500 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost motorového vozidla. Věková hranice 18 let.